צור קשר

קוד אתי

בתוך הקבוצה

 •  נדאג לסביבת עבודה נקייה, בטוחה ונוחה.
 •  נאפשר דרכי גישה נוחים ונדאג לצרכיו של כל אדם בעל צרכים מיוחדים.
 •  נקפיד שלא להשליך/לשפוך/להזרים/לשרוף פסולת אלה למתקנים מתאימים ונפעל לשמירה על איכות סביבתנו.
 •  לא נאפשר הטרדה מינית ונעודד דיווח ללא מורא ובצורה דיסקרטית ואנונימית על כל מקרה מסוג זה.
 •  נמנע בכל מחיר התנהגות פוגענית על רקע עדתי או מגזרי.
 •  נתייחס באפס סבלנות לאלימות מכל סוג שהיא.
 •  נקפיד על צנעת הפרט.
 •  נתלבש בצורה הולמת ומכובדת, נתגאה בלוגו החברה ע"ג בגדי העבודה.
 •  נאפשר עד כמה שניתן לכל עובד לקיים את דתו על פי אמונתו.
 •  נעודד יוזמות אישיות לקידום תהליכים ומשימות.
 •  ניצור אוירה שתאפשר לכל עובד להביע דעתו המקצועית בנושאי בטיחות, נהלי עבודה וכללי האתיקה.
 •  נאפשר ונעודד התפתחות אישית ומקצועית של חברינו לעבודה.
 •  לא ניקח "קרדיט" שמגיע לחברינו.
 •  נפעל בשקיפות.
 •  נדאג לסיים העסקתו של עובד בצורה ראויה ומכובדת.

 

מול לקוחותינו ושותפנו העסקיים:

 • לקוחות הקבוצה הם הבסיס לקיומנו כחברה עסקית, נפעל בכל יכולתנו  ליצירת קשר עסקי עם לקוח ושימור הקשר.
 • הלקוח הוא זה שצריך לבחור בנו והוא יעשה כך רק אם נדע לתת לו תמורה מתאימה ושירות הולם.
 • חשוב מאוד שנבין שלכל לקוח יש מכלול צרכים משלו, המענה המקצועי והשירותי שלנו ייחודי לצרכי כל לקוח ולקוח.
 • נהיה מובילים ברמת השירות אותה נציע ללקוחותינו, נהיה מקצוענים אמינים, נאמנים, אדיבים ויצירתיים.
 • נציע חדשנות טכנולוגית.
 • ננצל את היותנו קבוצת חברות להציע ללקוחותינו פתרונות לוגיסטיים מהירים ויצירתיים.
 • ניתן מענה מהיר לכל פניית לקוח, במידת הצורך נזרים את הטיפול בפניה לדרגים הגבוהים במהירות ובזהירות המתבקשת.
 • נפעל בשקיפות ולא נשתף מידע עסקי עם שום גורם ללא הסכמת הלקוח.
 • נמסור ללקוח מידע אמין ואמיתי, איננו מעגלים פינות.
 • לא נקבל על עצמנו החלטות עסקיות שאינם במסגרת סמכותנו.
 • נעודד יצירת קשר בין אישי טוב של עובדנו מול נציגי הלקוח שיבוסס קודם כל על מקצוענות ומעבר לכך על אמון, כבוד הדדי והערכה.

 

מול הספקים, הקבלנים וספקי השירות שלנו:

 • היכולת המקצועית שלנו כחברה עסקית תלויה בין השאר ביעילות מערך הרכש ונותני השירות השאיפה שלנו לבנות מערך רכש יעיל ופרודוקטיבי, באמצעותו אפשר יהיה לעמוד בהתחייבויות ובמשימות שקיבלנו על עצמנו.
 • נדאג לעדכן את ספקי השירות בכללי הקוד האתי כאשר נדון איתם ביצירת קשר עסקי.
 • בבואנו ליצור התקשרות עסקית מול ספק, קבלן, קבלן משנה או כל ספק שירות אחר נעשה זאת בצורה הוגנת ומכובדת ונבהיר מראש את רמת השירות שנדרוש בהמשך.
 • לא נבקש מספקנו לעשות דבר שאנו חושבים שלא ראוי שיעשה על ידנו.
 • נאפשר תחרות הוגנת רק על בסיס מחיר ורמת השירות לא נעשה איפה ואיפה בין ספקים, נמנע מקבלת תשורות או מתנות מהותיות.
 • נעמוד בהסכמים ובהתחייבויות, נדרוש זאת גם מספקינו.
 • נעצור מיידית קשר עסקי עם ספק או נותן שירות שעלול לפגוע בשמה הטוב של הקבוצה.

 

 

איכות הסביבה:

קבוצת החברות "קבוצת מסוף 207" רואה בשימור ואיכות הסביבה ערך חברתי עליון, אנו שואפים להיות מובילים ופורצי דרך בתחום זה ונעשה ככל יכולתנו בשמירה על איכות הסביבה ורווחת הקהילה בה אנו פועלים.

בריאותם וביטחונם של עובדנו וכל הבאים בשערינו עומדים בראש סדר העדיפויות שלנו.

אנחנו מחויבים לפעול על פי חוקי המדינה, משרד העבודה ומחלקת איכות הסביבה ומתחייבים לפעול לרמת ביצוע שעולה על הנדרש בחוק מתוך אחריות ומעורבות חברתית.

 

הנהלת קבוצת החברות של מסוף 207 תפעל בכל הכלים העומדים לרשותה על מנת למזער נזק סביבתי כדלקמן:

 • פינוי פסולת יעשה לפחים מתאימים ויועבר למתקנים מורשים.
 • יותקנו מפרידי שומן באזורי תיקון וטיפול המכולות הריקות, בסככת הטיפולים במלגזות ובאזורי המשרדים, השומנים יפונו למתקנים מורשים למחזור ופינוי.
 • פסולת נייר תיגרס ותועבר למחזור.
 • יותקנו מערכות זיהוי וגילוי אש, כמו גם ציוד כיבוי הכולל מערכות מתזים אוטומטיות על פי התקנים ובשיתוף פעולה מלא עם הגורמים האחראיים.
 • נדאג לכבוי מלגזות ורכבים בעת הפסקה או עצירה למניעת פליטת גזי חממה מיותרים לאטמוספרה.
 • לא נרכוש רכבים ומלגזות שאינם עומדים בכל תיקני האיכות והבטיחות.
 • נטפל ביתר זהירות במערכות הגז של מכולות הקירור למניעת נזילות גז.

 

×